AB Hibe Projesi

Firmamız, ‘Ürettim Hattı ve Pazar Genişletilmesi’ projesinin uygulanması amacıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen hibe programı kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır.. Bu çerçevede, firmamız, 07/08/2019 tarihinde, Avrupa Birliği ile projeyi gerçekleştirmek amacı ile sözleşme imzalamıştır. Proje süresi 27 ay olup, tahmini bitiş süresinden önce başarı ile tamamlanmıştır.
*Proje dolayısı ile aldığımız İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ile iş yerinin verim sağlayabilmesi, çalışanlarının ortaya iyi işler çıkarması gerekir. Bunun için de elbetteki sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı birinci kuraldır. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği sadece insan sağlığını korumakla kalmaz, iş yerlerindeki verimi de arttırır.
Muhtemel riskleri göz önünde bulundurmak ve ortadan kaldırmak için çeşitli yöntemler uygulanarak farkındalığı yüksek personelin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır..
Avrupa Birliği’nin rekabet edebilir işletmeler, kümeler ve iş destek kuruluşlarına yönelik hibe programı kapsamında sağlamış olduğu finansal destek ile firmamızın ürün çeşitliliği, üretim kalitesi, kapasitesi ve standartları artırılmış ve iyileştirilmiştir.
Tüm bunlar firmamızın hem karlılığına hem de yeni teknoloji ve standartlara erişebilmesine ciddi katkılar sağlamıştır.

*Ayrıca bu proje ile emülgatör, çift klips makinesi ve laboratuvar cihazları yatırımı yaptık, araç filomuza 2 adet düşük emisyonlu yeni araç alarak pazarlama ayağımızı güçlendirdik. Marka bilinirliği açısından web sitesi de düzenledik.
*Yapmış olduğumuz yatırımlar sayesinde bilinç, kapasite ve motivasyon açısından daha da ileriye gittik.

Tüm bunlara ek olarak, sağlanan destek sayesinde firmamız bir internet sitesi kurmuş, tüm personeline iş sağlığı güvenliği eğitimi sağlayarak kurumsallığını artırmıştır.

Eylemin ana faaliyetleri aşağıdaki şekildedir;
1-Proje yönetim yapılarının oluşturulması.
2-Buzluklu araç temini
3-Emülgatör, çift klips makinesi ve bakteri test cihazı temini.
4-Çalışanlara risk değerlendirmeleri ile birlikte verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri.

Tahmini sonuçlar aşağıdaki şekilde açıklanabilir;
1-Daha az emisyon ile daha verimli ve güvenilir soğutmalı dağıtım süreci.
2-%99 oranında daha az hava kabarcığı.
3-%60 oranında daha fazla üretim kapasitesi.
4-Kaliteli ve güvenli et ürünleri üretimi.
5-Kalite ve güvenlik prosedürleri geliştirilmesi.
6-4 yeni personel alımı.

Beklenen Etkiler (projeden bitiminden 2 yıl sonra beklenebilir)
1-Cironun 2023 yılı itibariyle €2.82m olması.
2-Kar oranının 2023 itibariyle €88.000 olması
3-Et işleme bölümünde 13 yeni istihdamın gerçekleşmesi.
4-Şirketin Pazar payının %30’dan %45’e çıkması.
5-Türkiye’ye işlenmiş et ürünleri ithalatının %20 düşmesi.

All Items

Bize Ulaşın

Address:
Özgürlük Stadyumu Yanı
Akdoğan/Lysi
Famagusta/CYPRUS